Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Serokomla

Logo - Urząd Gminy Serokomla

Oświadczenia majątkowe od 2018 roku

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 26.11.2019 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Wójt Gminy Serokomla stan na 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Wójt Gminy Serokomla
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Korekta oświadczenia za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.01.2020 r
Stanowisko pracownika - Specjalista Prac Socjalnych
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Specjalista Prac Socjalnych
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Korekta oświadczenia za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla - Wiceprzewodnicząca
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla - Wiceprzewodnicząca
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Korekta oświadczenia za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Zespół Szkół w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Serokomli
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Serokomli
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Przewodniczący
Oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady Gminy Serokomla stan na 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Przewodniczący
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 19.04.2020 r
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radna Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radna Gminy Serokomla - Wiceprzewodnicząca
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień zakończenia stanowiska Zastępcy Wójta
Stanowisko pracownika - Zastępca Wójta
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Kierownik GZUK
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Korekta oświadczenia za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serokomli
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Rada Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe Radny Gminy Serokomla stan na początek kadencji 2018-2023
Stanowisko pracownika - Radny Gminy Serokomla
Szkoła Podstawowa w Krzówce
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzówce
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2018 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły
Urząd Gminy Serokomla
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2020 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 31.12.2019 r
Oświadczenie majątkowe stan na dzień 08.01.2020 r