Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Serokomla

Logo - Urząd Gminy Serokomla

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Zarządzenia Wójta 2023 25
6.25%
Urząd Gminy Serokomla 24
6%
Uchwały Rady Gminy 2022 12
3%
Ogłoszenia 10
2.5%
Konsultacje Społeczne 9
2.25%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 9
2.25%
Zarządzenia Wójta 2019 7
1.75%
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6
1.5%
Przetargi 2023 6
1.5%
Raport o stanie Gminy za 2021 rok 5
1.25%
Sołtysi Gminy 5
1.25%
Uchwały Rady Gminy 2019 4
1%
Wybory Samorządowe 2018 4
1%
Historia zmian 4
1%
Skarbnik Gminy 4
1%
Postępowania 2020 4
1%
Petycje i wnioski 4
1%
Wójt Gminy 4
1%
Zastępca Wójta Gminy 4
1%
Postępowania o udzielenie zamówienia do 130 000 zł netto 4
1%
Statystyka odwiedzin 4
1%
Fundusz Sołecki 4
1%
Formularze podatkowe 4
1%
Uchwały Rady Gminy 2020 4
1%
Nabór na wolne stanowisko pracy 4
1%
Zarządzenia Wójta 2022 4
1%
Wykaz beneficjentów 3
0.75%
Sprzedaż i dzierżawa 3
0.75%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3
0.75%
Rada Gminy 3
0.75%
Przetargi 2016 3
0.75%
Uchwały Rady Gminy 2023 3
0.75%
Koordynator do spraw dostępności 3
0.75%
Sekretarz Gminy 3
0.75%
Uchwały Rady Gminy 2009 3
0.75%
Raport o stanie zapewniania dostępności 3
0.75%
Rady Sołeckie Gminy 3
0.75%
Referendum ogólnokrajowe 2015 3
0.75%
Sprawozdania 2019 3
0.75%
Przetargi 2020 3
0.75%
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 3
0.75%
Postępowania 2018 3
0.75%
Warto zobaczyć 3
0.75%
Zarządzenia Wójta 2018 3
0.75%
Postępowania 2019 3
0.75%
Wybory Samorządowe 2014 3
0.75%
Wybory Prezydenta RP 2020 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2014 2
0.5%
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej 2
0.5%
Raport o stanie Gminy za 2020 rok 2
0.5%
Postępowania 2014 2
0.5%
Rejestr działalności regulowanej 2015 2
0.5%
Postępowania 2011 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2011 2
0.5%
Sprawozdania 2020 2
0.5%
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2
0.5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2
0.5%
Sprawozdania 2018 2
0.5%
Uchwały Podatkowe 2020 2
0.5%
Zarządzenia Wójta 2021 2
0.5%
Przetargi 2018 2
0.5%
Zwrot podatku akcyzowego 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2012 2
0.5%
Sprawozdania 2017 2
0.5%
Zarządzenia Wójta 2013 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2017 2
0.5%
Postępowania 2012 2
0.5%
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2
0.5%
Regulaminy 2
0.5%
Przetargi 2010 2
0.5%
Wzór wniosku 2
0.5%
Raport o stanie Gminy za 2019 rok 2
0.5%
Konkurs otwarty 2
0.5%
Raport o stanie Gminy za 2018 rok 2
0.5%
Uchwały podatkowe 2011 2
0.5%
Statut Gminy Serokomla 2
0.5%
Przetargi 2019 2
0.5%
Przetargi 2011 2
0.5%
Strategia Rozwoju Gminy Serokomla 2
0.5%
Komisja Rewizyjna 2
0.5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2
0.5%
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 2
0.5%
Mienie komunalne 2
0.5%
Rejestr działalności regulowanej 2012 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2013 2
0.5%
Rok 2020 2
0.5%
Przetargi 2013 2
0.5%
Zarządzenia Wójta 2017 2
0.5%
Rok 2022 2
0.5%
Rok 2017 2
0.5%
Przetargi 2022 2
0.5%
Rok 2018 2
0.5%
Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia 2
0.5%
Ochrona Środowiska 2
0.5%
Program usuwania azbestu 2
0.5%
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2
0.5%
Słownik skrótów 2
0.5%
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Serokomla 2
0.5%
Oświadczenia majątkowe od 2018 roku 2
0.5%
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 2
0.5%
Postanowienia Komisarza Wyborczego 2
0.5%
Program Integracji Społecznej 2
0.5%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 2
0.5%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2
0.5%
Mapa serwisu 2
0.5%
Postępowania 2013 2
0.5%
E-Urząd 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2018 2
0.5%
Uchwały Podatkowe 2016 2
0.5%
Sprawozdania 2016 2
0.5%
Ogłoszenia Rady Gminy 2
0.5%
Uchwały Rady Gminy 2010 2
0.5%
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2
0.5%
Postępowania 2015 2
0.5%
Przetargi 2012 2
0.5%
Przetargi 2017 2
0.5%
Przetargi 2021 1
0.25%
Zarządzenia Wójta 2015 1
0.25%
Uchwały Podatkowe 2012 1
0.25%
Jednostki organizacyjne 1
0.25%
Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1
0.25%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1
0.25%
Sprawozdania 2021 1
0.25%
Sprawozdania 2015 1
0.25%
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego 1
0.25%
Uchwały RIO 1
0.25%
Uchwały Rady Gminy 1
0.25%
Przetargi 2014 1
0.25%
Przetargi 2015 1
0.25%
Uchwały Rady Gminy 2015 1
0.25%
Kontrole RIO 1
0.25%
Wybory Prezydenta RP 2015 1
0.25%
Zarządzenia Wójta 2016 1
0.25%
Postępowania 2017 1
0.25%
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1
0.25%
Obwody i koła łowieckie 1
0.25%
Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami 1
0.25%
Rejestr instytucji kultury 1
0.25%