Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Serokomla

Logo - Urząd Gminy Serokomla

Koordynator do spraw dostępności

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Tomasz Boreczek Stanowisko:Koordynator do spraw dostępności
Email:
Godziny przyjęć:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Serokomla – Tomasz Boreczek.

adres do korespondencji: ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla

telefon: 25-755-45-02


Obowiązki:

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.Dz.U.2020.1062), do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Serokomla i gminne jednostki organizacyjne;

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Serokomla i gminne jednostki organizacyjne;

- monitorowanie działalności Urzędu Gminy Serokomla i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1